Hrvatska: poboljšana vodno-komunalna infrastruktura u Rijeci zahvaljujući sredstvima EU-a