Restaurarea patrimoniului cultural în Posmuș, Romania