Nove smernice Komisije pomagajo državam članicam pri organizaciji dobrih razpisnih postopkov za projekte, ki jih financira EU