Nove smjernice Komisije pomažu državama članicama u organizaciji pouzdanih natječajnih postupaka za projekte koje financira EU